TribesStoreCrowdfundingStoriesCompetitionsMMF+

Cty Bắc Trường Sơn

Username: baobicarton
3D Printing since: January 1990
Công ty Bắc Trường Sơn chuyên sản xuất bao bì carton phục vụ đóng gói, vận chuyển hàng hóa.Liên Hê : website: https://sanxuatbaobicarton.com/ ,SDT: 0918.136.768,Email : bactruongson@gmail.com, Địa Chỉ : KCN Lai Cách - TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương https://urlzs.com/Tv3jH
Software Skills
  • 634 Views
  • 0 Likes
  • Private Message
  • Website