searchline2 was here

Antoni Budna

Username: ciogaterbsign14
Administratorzy sporych obiektów budowniczych mają obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli instalacji gazowych i dostrzeżenia faktu kontroli i jej wyniku w wyjątkowej książce kontroli obiektu. Pominięcie kontroli instalacji niesie za sobą poważne konsekwencje. Należałoby o tym pamiętać oraz wy...
Read full description...
  • Private Message
  • Website
  • No of Objects: 0
  • 178 Views
  • 0 Likes
  • 0  Followers Follow User