Remote Render Farm GPUHUB

Username: remoterenderfarmgpuhub
3D Printing since: May 2020
iRender, dịch vụ remote render farm chuyên nghiệp nhất. Xây dựng Render Farm tùy biến theo yêu cầu với vài Click. Hỗ trợ song song với 20.000++ nhân (CPUs & GPUs) mạnh mẽ.Toàn quyền điều khiển Render Farm qua Remote Desktop.Chúng tôi đưa sức mạnh RenderFarm đến trực tiếp bàn làm việc của bạn.
Đ...
iRender, dịch vụ remote render farm chuyên nghiệp nhất. Xây dựng Render Farm tùy biến theo yêu cầu với vài Click. Hỗ trợ song song với 20.000++ nhân (CPUs & GPUs) mạnh mẽ.Toàn quyền điều khiển Render Farm qua Remote Desktop.Chúng tôi đưa sức mạnh RenderFarm đến trực tiếp bàn làm việc của bạn.
Địa chỉ : 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Website : https://gpuhub.net/remote-render-farm/
Read full description...
  • 44 Views
  • 0 Likes
  • Private Message
  • Website