Dịch vụ máy in 3D tpHCM

Designer
用户名: 3DPLUS
3D Printing since: October 2016
Dịch vụ thiết kế 3D chuyên nghiệp từ ý tưởng hoặc file scan 3D ( OBJ, STL). Gia công tạo mẫu nhanh bằng máy in 3D giá rẻ, máy tạo mẫu in 3D Resin, hoặc nhựa in 3D ABS PLA.
Đào tạo chuyển giao công nghệ 3D ( vẽ, scan, in ,...)

https://www.linkedin.com/in/3dplus/
https://cults3d.com/en/users/3DPL...
Dịch vụ thiết kế 3D chuyên nghiệp từ ý tưởng hoặc file scan 3D ( OBJ, STL). Gia công tạo mẫu nhanh bằng máy in 3D giá rẻ, máy tạo mẫu in 3D Resin, hoặc nhựa in 3D ABS PLA.
Đào tạo chuyển giao công nghệ 3D ( vẽ, scan, in ,...)

https://www.linkedin.com/in/3dplus/
https://cults3d.com/en/users/3DPLUS
https://www.youtube.com/user/Mayin3DTaomaunhanh/videos
https://www.thingiverse.com/IN3DPLUS/about
阅读完整说明...
软件技能
  • 3,529 观点
  • 8 喜欢
  • 提示: $0
  • 私人的信息
  • 网站